Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870


Regulament Festival concurs judeţean de cântece populare româneşti şi maghiare

Martie 2013

Festival concurs judeţean de cântece populare româneşti şi maghiare pentru preşcolari, clasele I-IV şi V-VIII 11 Mai 2013 ediţia a IV-a ORGANIZATORI: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj Casa de Cultură a Oraşului Cehu-Silvaniei PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj INIŢIATORI: REFERENT CULTURAL CCAJS - SZŐKE ANNA Prof. - LÁNG MARIA Prof. - SZEKERES ENIKŐ ECHIPA DE PROIECT: Láng Maria Szekeres Enikő Szőke Anna DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII; Data desfăşurării: 11 MAI 2013 Locul: Casa Orăşenească de Cultură din Cehu-Silvaniei Str. , nr., jud. Sălaj, cod:455100 Tel/fax: 0260-650935 Concursul începe la ora 10,iar primirea copiilor la ora 9. GRUP ŢINTĂ: Preşcolari şi şcolari clasele primare de la secţia română şi maghiară. ARGUMENT: Prin acest concurs dorim să stimulăm la copii creativitatea,dialogul cultural şi cunoaşterea reciproca dintre ei,cadre didactice şi părinţi din unităţi şcolare similare,dorim să creăm o puternică şi relevantă campanie a valorii,în urma căreia preşcolarii să cunoască tradiţiile şi obiceiurile specifice diferitelor zone ale ţării.Dorim ca prin interpretarea cântecelor populare să trezim în sufletele copiilor dragostea faţă de plaiul natal,să îi familiarizăm pe aceştia cu melodiile populare . ,,Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilitaţiei,dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut”. Vasile Alecsandri SCOPUL: Trezirea şi amplificarea la copii a receptivităţii la valorile culturale, de a le oferi şanse egale de afirmare, precum şi de a determina implicarea activă a grădiniţei şi şcolii în viaţa comunităţii, prin realizarea unui parteneriat copii-grădiniţă - şcoală –comunitate –familie raportat la standardele şi practicile europene. OBIECTIVE: Valorificarea informaţiilor pe care le transmitem copiilor în vederea conştientizării ideii de apartenenţă locală şi naţională. Favorizarea comunicării ,dezvoltarea sentimentelor de încredere ,solidaritate şi toleranţă între copii,cadre didactice şi părinţi ,cultivarea respectului pentru artă; Facilitarea accesului liber la exprimare al copiilor şi educarea lor în spiritul respectului faţă de diversitate. Formarea înţelegerii identităţii de sine şi apartenenţei la neam. Stimularea curiozităţii copiilor în spiritul noului context european,favorabil activităţii multiculturale şi multietnice. Cultivarea interesului pentru turism în vederea cunoaşterii ţării şi stimularea unor relaţii de prietenie între copii şi între cadre didactice din zone cu tradiţii şi obiceiuri diferite. REGULAMENTUL DE PARTICIPARE: Concurenţii înscrişi vor prezenta: 1. Secţiunea preşcolari, un cântec popular. 2. Secţiunea clasele primare I-IV, două cântece populare. 3. Secţiunea clasele V-VIII, două cântece populare. 4. Este obligatoriu ca repertoriul pregătit să fie specific zonei etnofolclorice Sălaj. ÎNSCRIERE: Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de înscriere şi trimitere, pe adresa de e-mail sz_ana@freemail.hu DATA LIMITĂ :1 MAI 2013 EVALUARE: Jurizarea se va face de către specialişti şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi organizatori. Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale, menţiuni şi diplome de participare. PERSOANE DE CONTACT: Láng Maria - 0747437827, e-mail vackor_ovoda@yahoo.com Szoke Ana - 0744117281 , e-mail sz_ana@freemail.hu FIŞĂ DE ÎNSCRIERE Concursul „INTERPREŢI DE MUZICĂ POPULARĂ ” 2013 INTERPRETUL: NUMELE ŞI PRENUMELE:…………………………………………………………………………………………………….. ADRESA DE DOMICILIU:…………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. JUDEŢ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. SPECIALITATEA:…………………………………………………………………………………………………………………….. TELEFON FIX/MOBIL:…………………………………………………………………………………………………………… E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………. UNITATEA: ADRESA UNITĂŢII:……………………………………………………………………………………………………………… JUDEŢ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. TELEFON FIX UNITATE:………………………………………………………………………………………………………. E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………. CREAŢIA MUZICALĂ: TITLUL CREAŢIEI MUZICALE ALESE:……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SECŢIA …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DATA SEMNĂTURA Cadrului didactic