Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870


REGULAMENTUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE POEZIE ŞI EPIGRAME „ROMEO ŞI JULIETA LA MIZIL” ED. A V-A, 2011-2012

Septembrie 2011

„Mizilul!... Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe - o grădină - se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.” I.L Caragiale, O zi solemnă SECŢIUNILE CONCURSULUI: POEZIE –patru poezii EPIGRAME –patru epigrame La concurs pot participa tinerii români de… orice vârstă şi de pretutindeni !!! ÎNSCRIERE: 30.09.2011– 30.12 2011. Înscrierea se face pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă, pe adresa liceului: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a V-a. PREMII TOTALE: 4000 DE LEI Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome şi adeverinţe de participare. După premiere edităm Antologia cu textele selectate ale concursului şi o trimitem prin poştă celor selectaţi de juriul festivalului. La secţiunea Epigramă tema impusă – MIZILUL - este pentru o singură epigramă. Sugestii beletristice: Geo Bogza, 175 de minute la Mizil, I.L Caragiale, O zi solemnă, George Ranetti, Romeo şi Julieta la Mizil. Textele menţionate sunt pe www.romeojulietalamizil.ro Celelalte trei epigrame au teme libere. Textele nu trebuie să fi fost publicate până la data premierii, adică 30.01.2012. Un motto trebuie adăugat în FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat. Precizăm că, pentru cei care nu au internet, materialele pot fi trimise prin poştă (adresa este menţionată mai sus), semnate cu un motto, în acelaşi plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris acelaşi motto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere Aceasta conţine adresa, telefonul, ocupaţia şi CNP-ul participantului. Jurizarea în ianuarie 2012; Premierea pe 30.01.2012, la Mizil, în Sala de Festivităţi a Liceului „Gr.Tocilescu”. COMPONENŢA JURIULUI: Secţiunea Epigrame: Prof. univ.dr.ing. Corneliu Berbente – vicepreşedintele Clubului „Cincinat Pavelescu” Corneliu Leu, scriitor, administrator al portalului cultural www.cartesiarte.ro George Corbu, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România Ion Busuioc, epigramist Ioan Toderaşcu, epigramist Secţiunea Poezie: Conf. univ.dr. Daniel Cristea Enache, critic literar, scriitor Victoria Milescu, poetă, jurnalistă Emil Proşcan, primarul oraşului Mizil, editor, scriitor Conf.univ.dr. George Stanca, scriitor Prof.univ.dr. Constantin Titus Vîjeu, critic de artă, scriitor Coordonator proiect: prof. Laurenţiu Bădicioiu Mail: badicioiu_laurentiu@yahoo.fr www.romeojulietalamizil.ro