Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Traduceri


Cheia din argint

Cheia din argint


Octombrie 2017


Autor: Howard Phillips LovecraftCând Randolph Carter împlini vârsta de 30 ani, pierduse cheia viselor sale. Până atunci, evadase din prozaismul vieţii prin călătorii nocturne în oraşe antice şi stranii situate dincolo de orizont şi-n grădini delicate, aflate peste mări de azur. Însă, din momentul în care observă greutăţile tinereţii, acesta realiză că libertăţile sale se restrâng tot mai mult, până când ajung să dispară. Corăbiile-i nu mai navigau peste râul Oukranos până la fleşele aurite din Thran, iar caravanele-i cu elefanţi nu se mai avântau prin junglele parfumate din Kled, unde zăceau adormite palate uitate cu coloane de ceară mucegăite, cufundate într-un gingaş şi netulburat somn de veci sub clar de lună. Citise foarte mult despre lucrurile aşa cum citeste tot [...]

An Hymn of Heavenly Beauty / Imnul Frumuseţii Cereşti

An Hymn of Heavenly Beauty / Imnul Frumuseţii Cereşti


Septembrie 2017


Autor: Edmund SpenserTraducere de Victor Cioban   Rapt with the rage of mine own ravish’d thought,     Pune capăt gândurilor mânioase,   Through contemplation of those goodly sights,         Şi aruncă-mă-n extazul mândrelor vederi, And glorious images in heaven wrought,                   Preschimbate de cer-n imagini glorioase, Whose wondrous beauty, breathing sweet delights     În lucruri minunate, ce-adie dulci plăceri Do kindle love in high-conceited sprights;                 Şi-aprind iubirea şi preţioasele-i puteri; I fain to tell the things that I behold,                           citeste tot [...]

William Wordsworth (1770-1850)

William Wordsworth (1770-1850)


Iunie 2017


It is a beauteous evening, calm and free It is a beauteous evening, calm and free, The holy time is quiet as a Nun Breathless with adoration; the broad sun Is sinking down in its tranquillity; The gentleness of heaven broods o’er the Sea: Listen! the mighty Being is awake, And doth with his eternal motion make A sound like thunder--everlastingly. Dear Child! dear Girl! that walkest with me here, If thou appear untouched by solemn thought, Thy nature is not therefore less divine: Thou liest in Abraham’s bosom all the year; And worship’st at the Temple’s inner shrine, God being with thee when we know it not.   E-o slobodă, calmă şi mândră seară         citeste tot [...]

Cu Radnóti în Abda

Cu Radnóti în Abda


Februarie 2017


Autor: Lutter Imre„Adu-ţi aminte! Precum nişte masive zdrenţăroase de ceaţă în zorii care se destramă,  înfloreşte tăcerea şi-şi scutură corola în clipa fumegândă de după rafala terminală.  Aliniaţi pe două rânduri  mărşăluiesc pe drumul care urcă; toată lumea se grăbeşte, de parcă s-ar duce la rugă. De parcă dincolo de şine  ar creşte speranţe pitite printre plăci de sidur”. (Turczi István – Memento) În hotarul comunei Abda, acolo unde azi se găseşte doar un monument, o statuie, au fost azvârliţi cu 72 de ani în urmă [în 1944], în şanțul de lângă şosea, douăzeci şi doi de evrei unguri, douăzeci şi două de fiinţe epuizate – ca douăzeci şi două de obiecte inutile, sortite citeste tot [...]

Despre arta japonezilor

Despre arta japonezilor


Octombrie 2016


Autor: Otilia MarchiȘcorespondenţă din Yokohama „Marchiza de Itó” Cu cât privesc mai mult viaţa ce freamătă în jurul meu, cu atât mă conving că japonezii sunt nişte artişti înnăscuţi, care dau formă, împodobesc tot ce le cade în mână, cu arabescuri migălit întocmite. Într-o pornire soră cu uluiala, ţara lor se dezvăluie prin minunatele ei peisaje drept un tărâm al miracolelor. Clocotul sângelui de artist poate fi recunoscut oriunde; în căsuţele lor, în îmbrăcăminte, în cele mai simple, ba chiar în cele mai „necioplite” obiecte casnice. Desigur, degeaba am căuta aici un exemplu care să corespundă imaginii noastre despre „arta majoră”. Şi nicidecum pentru că aici n-ar exista genii capabile să creeze capodopere, atât doar că nu citeste tot [...]