Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Apariție editorială

Apariție editorială

Februarie 2018

Istoria și tradițiile unor grupuri etnice, sociale sau ocupaționale, convertite în memorie, laolaltă cu narativul biografic individual sau colectiv devin sursă și metodă de legitimare și de diferențiere identitară. Despre toate acestea va fi vorba în cartea de față pe care cu greu am putea-o încadra într-un gen proxim ferm definit. Ea este deopotrivă o cercetare de istorie orală, de antropologie culturală ori de istoria mentalităților, din care nu lipsește nici tenta investigativ-polemică a demersului jurnalistic.
Arealul teritorial în care s-a efectuat investigația care stă la baza prezentei lucrări reprezintă o zonă de margine, un topos de perfect sincretism cultural, ca mai toate ariile de frontieră culturală şi etno-lingvistică. Geografic, ea se situează în partea de miazăzi a judeţului Satu Mare, acolo unde prelungirile domoale ale piemontului silvan întâlnesc orizontul plan şi nesfârşit al câmpiei, pe teritoriul aproximativ de sub jurisdicția a două cetăţi puternice de altădată, Ardudul şi Beltiugul, bastioane importante ale feudalității transilvane timpurii.
Zonă de mixtum compositum etnic și antropologic, de schimburi şi transmiteri culturale biunivoce, de evidente sincretisme şi contaminări. Privit în diacronia lui, spaţiul a dezvoltat o dinamică şi o mobilitate spirituală remarcabilă, fundamentată pe straturile şi sedimentele succesive de cultură şi civilizaţie pe care grupurile sale constitutive le-au aşezat temeinic, ca marcă ireversibilă a propriei lor identităţi. Români, şvabi, unguri, ruteni, ţigani sau ceangăi alcătuiesc astăzi mozaicul demografic şi cultural al acestui areal pluriform, mobil şi provocator.

George Achim

(Din volumul „Sita de ceară - Istorii din Istoria unui ținut transilvan”, autor George Achim, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017)