Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Oamenii de seamă ai municipiului Zalău

Oamenii de seamă ai municipiului Zalău

August 2017

Meritele celor care, prin activitatea desfășurată, au contribuit la dezvoltarea culturală, economică, educațională sau informațională a municipiului, au fost răsplătite de-a lungul timpului prin acordarea titlului de „cetățean de onoare al municipiului Zalău”.
Privilegiul de a fi cetăţean de onoare reprezintă cea mai înaltă distincţie care se poate acorda unei persoane de către Consiliul Local al Municipiului Zalău, acest titlu fiind oferit cetăţenilor români care au domiciliul în Zalău şi care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea orașului sau care, prin activitatea lor, recunoscută pe plan național sau internațional, au îmbogăţit valorile spirituale ale universului cunoașterii; cetăţenilor români care se bucură de popularitate locală binecunoscută, care dovedesc înalt profesionalism şi deosebită dăruire pentru rezolvarea unor treburi publice de interes deosebit pentru municipiu, pildă de moralitate şi înţelepciune; cetăţenilor români şi străini care au avut o contribuţie excepţională la dezvoltarea economică, socială şi culturală; personalităţilor consacrate ale vieţii politice şi culturale din România, ale căror legături constante cu viaţa municipiului Zalău constituie o onoare pentru cetăţenii orașului și personalităţilor consacrate ale vieţii politice și culturale internaţionale care dovedesc un interes constant şi şi-au adus o contribuţie considerabilă la dezvoltarea Zalăului.
Primul titlu a fost acordat în anul 1994, iar în acest moment, Primăria Municipiului Zalău se mândrește cu 33 de distincții acordate de-a lungul timpului de către Consiliul Local, atât personalităților locale care și-au desfășurat activitatea aici, personalităților de nivel național, care au adus importante contribuții, cât și celor de nivel internațional, care au realizat demersuri pentru a ridica standardele municipiului, conform celor aplicate în alte țări.
Cultura, arta, știința și sportul sunt apreciate de către administrația publică locală, făuritorii acestor valori fiind păstrați în istoria municipiului Zalău, fiindu-le acordat titlul de cetățean de onoare, distincție prin care beneficiază de folosirea gratuită a serviciilor de transport local, costul abonamentului fiind suportat din bugetul local; reducerea cu 50% a cheltuielilor locale pentru apă, canal, termoficare, diferența fiind suportată din bugetul local; participă ca invitați de onoare la şedinţele Consiliului Local al Municipiului Zalău, fiind consultați în problemele specifice specialităţii acestora, pot beneficia, la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, de atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren de până la 500 mp, în intravilanul municipiului, în vederea construirii unei locuinţe, cu condiţia să nu deţină un alt teren mai mare de 500 mp pe raza administrativă a Municipiului Zalău sau pot beneficia de acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci.
Cele mai multe distincții au fost acordate pentru performanțe deosebite în activitatea sportivă, începând cu anul 1995, când Felicia Țilea, sportivă la Clubul Sportiv municipal Armătura Zalău, și Nicu Ionel Lăpușan, antrenor emerit al aceluiași Club, au fost recompensați cu acest onor, urmând antrenorul Asociației Sportive Silcotub Zalău, Gheorghe Tadici; Teodor Bidian, Cristina Iloc de la Clubul Sportiv Armătura și Olimpia Vereș de la Asociația Sportivă Silcotub Zalău, Mircea Spătăceanu, profesor al echipei de volei masculin Elcond Zalău; Ioan Dumuța, pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea activității sportive a municipiului Zalău, precum și la consolidarea relațiilor sportive cu municipiul Ingolstadt din Germania; Gheorghe Terheș, pentru implicarea constantă în soluționarea problemelor sociale și civice ale orașului, pentru prestigioasa activitate managerială și totodată pentru susținerea activității sportive de performanță a echipei de handbal feminin „Silcotub” Zalău și nu în ultimul rând, sportivilor Gheorghe Călin Gușet, Ramona Petruța Maier și Călin Valeriu Marincaș, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea sportivă.
Ramura educațională reunește profesorul de matematică, Florian Tuduce, recompensat pentru merite deosebite și devotamentul de care a dat dovadă în munca de pregătire a elevilor Liceului Teoretic Zalău; elevul Liceului Teoretic Zalău, Flaviu Iepure, pentru merite deosebite și performanțe excepționale obținute la Olimpiada Internațională de Matematică; domnul Vasile Breban, pentru contribuția importantă adusă în filologia și lexicografia românească, domnul Florian Pop, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea științifică, Prof. univ. dr. Ioan Aurel Irimuș, pentru activitatea didactică și științifică, fiind inițiator, promotor și susținător al învățământului superior clujean în spațiul sălăjean; profesorul de matematică, Constantin Traian Cobîrzan, pentru întreaga activitate didactică, științifică, de cercetător erudit și profesorul Szilagyi Iuliu, pentru întreaga activitate didactică desfășurată la catedră.
Contribuții importante în sistemul de sănătate zălăuan au adus Patrick Colquhoun din Marea Britanie, acordând sprijin deosebit și contribuție importantă la modernizarea Spitalului Județean Zalău; Sampermans Joseph Jacques Marie, cetățean olandez, aducând o contribuție excepțională la realizarea „Centrului de recuperare, tratament și îngrijire Brădet” și domnul doctor Călin Dorel Dindelegan, obținând rezultate deosebite în sistemul de sănătate al județului Sălaj.
Capitolul cultură și artă îi distinge pe domnul Aurel Contraș, pentru contribuții deosebite aduse la dezvoltarea activității cultural-artistice a municipiului Zalău, artistul plastic Victor Gaga, pentru contribuția avută la promovarea operei artistice contemporane românești, profesorul universitar dr. doc. Nicolae Gudea, pentru prestigioasa activitate în domeniul cercetărilor arheologice desfășurate în județul Sălaj, îmbogățind astfel patrimoniul cultural al muzeului zălăuan și totodată făcând astfel cunoscut numele Sălaj și Zalău în rândul universităților, muzeelor și institutelor de cercetare istorică din întreaga lume, doamnei muzeograf Lakó Éva, pentru activitatea desfășurată pentru comunitatea zălăuană prin studiile și publicațiile referitoare la valorile istorice descoperite în perimetrul Zalăului și al județului Sălaj și domnului Gheorghe Șișeșteanu, pentru contribuția deosebită adusă în domeniul culturii și al învățământului.
Pentru merite deosebite a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Zalău domnul Ștefan Popa, cât și domnul Coriolan Codreanu, acesta fiind recunoscut pentru comportamentul și activitatea de care a dat dovadă în al Doilea Război Mondial. De asemenea, acest titlu a fost conferit și domnilor Mugur Constantin Isărescu și Dumitru Popescu, pentru realizarea unor lucrări edilitare la nivelul municipiului Zalău.
La nivel internațional, reprezentanți de seamă ai municipiului, cărora le-a fost acordat titlul de cetățean de onoare sunt Osvath Lajos, pentru contribuția deosebită la încheierea și păstrarea relațiilor de înfrățire dintre municipiul Zalău și localitatea Szentendre din Ungaria și Svend Slipsager, consilier al Uniunii Europene, pentru contribuția deosebită adusă în vederea includerii județului Sălaj și a municipiului Zalău în cadrul „Programului de cunoaștere a democrației europene”.


Bibliografie:

Statutul Municipiului Zalău, Anexa 1 a HCL nr. 44/23.02.2017.
HCL 15/07.03.1994; HCL 35/28.09.1995; HCL 35/28.09.1995; HCL 5/28.02.1996; HCL 6/26.02.1996; HCL 20/15.05.1996; HCL 52/07.10.1996; HCL 52/07.10.1996; HCL 52/07.10.1996; HCL 63/04.08.1997; HCL 93/03.11.1997; HCL 63/04.05.1998; HCL 72/01.06.1998; HCL 108/07.09.1998; HCL 109/07.09.1998; HCL 185/06.12.1999; HCL 59 /03.05.2000; HCL 49/07.05.2001; HCL 91/02.07.2001; HCL 61/08.04.2002; HCL 134/1.07.2003; HCL 121/28.05.2004; HCL 100/12.06.2006; HCL 101/12.06.2006; HCL 102/12.06.2006; HCL 161/24.07.2006; HCL 58/21.03.2011; HCL 167/19.07.2013; HCL 166/19.07.2013; HCL 177/19.07.2013; HCL 200/27.07.2013; HCL 163/16.06.2014; HCL 175/14.07.2014.


Cetățenii de onoare ai municipiului Zalău:

Codreanu Coriolan, HCL 15/07.03.1994
Țilea Felicia, HCL 35/28.09.1995
Lăpușan Nicu Ionel, HCL 35/28.09.1995
Popescu Dumitru, HCL 5/28.02.1996
Isărescu Mugur, HCL 6/26.02.1996
Tadici Gheorghe, HCL 20/15.05.1996
Vereș Olimpia, HCL 52/07.10.1996
Iloc Cristina, HCL 52/07.10.1996
Bidian Teodor, HCL 52/07.10.1996
Breban Vasile, HCL 63/04.08.1997
Popa Ștefan, HCL 93/03.11.1997
Patrick Colquhoun, HCL 63/04.05.1998
Spătăceanu Mircea, HCL 72/01.06.1998
Florian Tuduce, HCL 108/07.09.1998
Iepure Flaviu, HCL 109/07.09.1998
Dumuța Ioan, HCL 185/06.12.1999
Contraș Aurel, HCL 59 /03.05.2000
Svend Slipsager, HCL 49/07.05.2001
Gaga Victor, HCL 91/02.07.2001
Terheș Gheorghe, HCL 61/08.04.2002
Gudea Nicolae, HCL 134/1.07.2003
Sampermans Joseph, HCL 121/28.05.2004
Gușet Gheorghe Călin, HCL 100/12.06.2006
Maier Ramona Petruța, HCL 101/12.06.2006
Pop Florian, HCL 102/12.06.2006
Lakó Éva, HCL 161/24.07.2006
Osvath Lajos, HCL 58/21.03.2011
Marincaș Călin Valeriu, HCL 167/19.07.2013
Siseșteanu Gheorghe, HCL 166/19.07.2013
Dindelegan Călin Dorel, HCL 177/19.07.2013
Irimuș Ioan Aurel, HCL 200/27.07.2013
Cobîrzan Constantin Traian, HCL 163/16.06.2014
Szilagyi Iuliu, HCL 175/14.07.2014

Autor: Diana Maria Breban