Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Malaxorul de aprilie

Aprilie 2017

■ Cu ocazia Zilelor revistei „Caiete Silvane”, ediţia a X-a, Zalău, 24-25 martie 2017, eveniment organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (CCAJS), Revista şi Editura „Caiete Silvane”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău şi filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, biblioteca CCAJS s-a îmbogăţit cu mai multe titluri de excepţie… Astfel, directorul Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” din Bistriţa-Năsăud, poetul şi eseistul Ioan Pintea, a făcut instituţiei gazdă o donaţie impresionantă de volume, majoritatea fiind proiecte editoriale apărute sub egida Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin instituţia pe care o manageriază; şi, anul trecut fiind „Anul Coşbuc” (150 de ani de la naşterea poetului, bistriţean de origine), cea mai mare parte sunt legate de personalitatea sa, remarcându-se, nu doar prin ţinută grafică, în special cele apărute la Editura „Şcoala Ardeleană”, în 2016: Petru Poantă, Opera lui George Coșbuc; Gavril Scridon, Ecouri literare universale în poezia lui George Coşbuc şi Viaţa lui George Coşbuc; Andrei Moldovan, George Coşbuc sau lirismul pragurilor; Andrei Bodiu, George Coşbuc – monografie, antologie, receptare critică; Horaţiu Catalano, George Coşbuc – contribuţii pedagogice (în colaborare cu Editura Eikon, 2015); alte volume donate: George Coşbuc în amintirile contemporanilor (selecţie de texte, note şi cuvânt înainte de Al. Husar, editor Daniel Corbu), Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2016; George Coşbuc – Fire de tort. Poeme alese de Ioan Pintea, Editura Cartier, Chişinău, 2016; Omagiu lui George Coşbuc cu ocazia dezvelirii bustului în Năsăud (editori Daniel Câmpean şi Ion Buzaşi), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016; Cu gândul la George Coşbuc (coordonator Mircea Gelu Buta), Presa Universitară Clujeană (Arhivele Bistriţei, Anul I, Fascicula 4), 2016; George Coşbuc, Balade şi idile – recital Dorel Vişan (Audio Book, Mari poeţi, mari opere, mari actori – Patrimoniul poetic naţional; 150 de ani de la naşterea poetului George Coşbuc, Editura Princeps Multimedia, coordonator proiect: Filomena Corbu); Poetul Andrei Mureşanu în memoria contemporanilor (coordonator Mircea Gelu Buta), Presa Universitară Clujeană (Arhivele Bistriţei, Anul I, Fascicula 2), 2016; Ioan Raţiu, Andrei Mureşanu – viaţa şi opera (ediţie îngrijită de Ion Buzaşi), Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2016; Locuri şi monumente literare din judeţul Bistriţa-Năsăud (Editor Biblioteca Județeană „George Coşbuc” Bistrița-Năsăud; bibliograf: David Dorian); „Am ascultat de porunca Bisericii” – Arhiepiscopul Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira (Cuvânt înainte de Ioan Pintea; ediţia a doua, revizuită şi adăugită), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016.

■ Ioana Ileana Şteţco, Ai să dai seamă, Doamnă, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016. 

Din Cuvântul înainte al lui Al. Cistelecan: „(…) o poezie tonică a melancoliei existenţiale, o poezie a confesiunii ca reculegere de sine. Dacă nu o artă a echilibrului, atunci o artă a echilibrării îi e specifică Ioanei. A unei echilibrări care-şi asumă însă acuitatea anxioasă a stărilor şi care pune totdeauna un gram de suavitate în şarja violentă sau, dimpotrivă, un strop de vin fiert în caligrafia de diafane. O farmacistă rafinată a melancoliei existenţiale e, de fapt, Ioana Ileana Şteţco”. Acesta este al doilea volum de poezii al autoarei, după cel de debut, Phoenix, vecina, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010). Poeta băimăreancă Ioana Ileana Şteţco a fost prezentă şi a citit din creaţiile sale la această a X-a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”.  

■ Nicolae Goja, Ţara Păcălelilor (editoriale 2015-2016), Editura Eurotip, Baia Mare, 2017; volum apărut cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Maramureş. 

Autor a şase romane, prozatorul Nicolae Goja ne prilejuieşte, în acest volum, întâlnirea cu ziaristul Nicolae Goja, redactor (mai precis editorialist) la cotidianul „Graiul Maramureşului”. „Şi care-s «învăţăturile» ce se pot desprinde după ce lecturezi aceste editoriale? Poate că cea mai importantă învăţătură ce ar trebui însuşită e că, deseori, nu numai viaţa ne joacă feste şi îşi bate joc de destinul nostru, cât mai cu seamă cârmuitorii acestei ţări şi ai acestei lumi, care ne amăgesc, care se ţin de farse, care ne păcălesc şi ne manipulează. Şi dacă acesta este adevărul, sunt îndreptăţit să cred că «Ţara păcălelilor» este o «carte de învăţătură» care ne ajută să ne protejăm mai cu seamă în faţa şarlatanilor, impostorilor şi a escrocilor de tot soiul. Aşa că, pentru a ne vaccina împotriva unor astfel de viruşi, citiţi această carte!” (Ioan Ţiplea, din Postfaţă).

■ Discobolul, Anul XIX, Nr. 226-227-228, oct.-nov.-dec. 2016. 
Din Sumar: Ion Pop, „Note despre poezia lui Octavian Doclin”; Al. Cistelecan, „Romulus Rusan la Masa tăcerii. In Memoriam”; Iulian Boldea, „Cotidianul ca reverie”; Adina Curta, „Cartea de la cumpăna lumilor”; Mircea Popa, „Mioara Pop şi inefabilul copilăriei fericite”; Ion Popescu-Brădiceni, „Analiza discursului kafkian”; Alina Zoltan, „Daniel Turcea. Repere biografice”; Vianu Mureşan, „Dan Căilean, miza pe efectul magic”; Ioan Nistor, „Lev Tolstoi – autorul deghizat”… Şi multă poezie, fireşte, plus, fiind numărul triplu de sfârşit de an, colinde…

■ Familia, Anul 53 (153), Nr. 2 (615)/ februarie 2017. 
Din Cuprins: Gheorghe Grigurcu, „«Totalitarismul nu știe să râdă»”; Traian Ştef, „Palatul Victoria și Piața Victoriei”; Viorel Mureşan, „Exerciţii de golire”; Florin Ardelean, „Efectul de gândire riscată”; Ioan Moldovan, „Poeţi în cărţi”; Marian Victor Buciu, „Dumitru Ţepeneag: geneza unei lumi ficționale” (fragment); Dan Arsenie, „Carnete şi caiete” (XII); Ioan Milea, „Brevilocviu”; la secțiunea Caiete critice semnează: Dan-Liviu Boeriu, Lucian Scurtu, Ion Cristofor, Maria Vaida…          

(D.H.)

Autor: redacția