Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Un scriitor împlinit

Un scriitor împlinit

Februarie 2017

Câţi dintre scriitori au şansa de a avea un biograf care să aibă grijă ca opera lor să fie aşezată pe raftul meritat al literaturii române? Pavel Dan poate fi considerat din acest punct de vedere un norocos, deoarece are, de acum, prin apariţia Bibliografiei, o panoramă complexă asupra creaţiei sale şi a impactului acesteia asupra specialiştilor şi a cititorilor. Un nume stă în spatele acestor izbânzi care îl reaşază pe scriitor în rândul prozatorilor. Este vorba de Aurel Podaru care, iată, a reuşit să pună în ordine, cu o muncă deloc uşoară, opera înaintaşului său. Ediţia Opere, apărută în trei volume în condiţii de lux la Editura Eikon în 2012, a fost bine primită de critica de specialitate. Ea beneficiază şi de un studiu introductiv bine conturat, realizat de criticul Andrei Moldovan. Prin munca sa îl putem considera pe Aurel Podaru un exeget al operei lui Pavel Dan, asemănându-l (păstrând proporţiile, fireşte) cu Niculae Gheran, cel care a avut grijă de opera lui Liviu Rebreanu. De altfel, Pavel Dan a fost considerat încă de la debut un urmaş de nădejde al lui Liviu Rebreanu. Mai mult, prin Asociaţia „Pavel Dan”, cu sediul acasă la Aurel Podaru, la Beclean, îl aduce pe scriitor mai aproape de meleagurile noastre, Rebreanu având legături strânse cu Becleanul mama lui, Ludovica Diugan, născându-se în această localitate. Asociaţia editează revista „Paveldaniştii” şi organizează, periodic, întâlniri literare în comuna natală a celor doi, la Tritenii de Jos. 
Volumul Pavel Dan – Bibliografie, apărut la Editura Şcoala Ardeleană, în 2016, pune în ordine activitatea legată de scriitorul Pavel Dan pe durata a 85 de ani, începând cu anul 1930, care marchează debutul scriitorului, până astăzi. O muncă deloc uşoară, dar care, iată, aşază ca într-o oglindă tot ceea ce stă scris mărturie despre activitatea lui Pavel Dan. O asemenea ediţie poate că ar merita, acum la 200 de ani de la naştere, şi scriitorul bistriţean Andrei Mureşanu, care este mai mult decât autorul Imnului Naţional, având o activitate bogată, însă prea puţin cunoscută de noi. Dar, pentru acest lucru, ar fi nevoie de un exeget precum Aurel Podaru. Odată cu apariţia Bibliografiei, trebuie s-o spunem, cunoaşterea vieţii şi operei lui Pavel Dan este la îndemâna noastră. Şi a generaţiilor viitoare. Prea puţin ştiam despre acest autor până în momentul reeditării operei sale de către Podaru, cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, iar acum, prin cartea de faţă, portretul conturat este complet şi complex.
Cu o prefaţă semnată de criticul Ion Vlad, pe care am avut onoarea de a-l avea invitat la un simpozion, organizat la Dumbrăviţa, în momentul în care numele şcolii a devenit „Protopop Teodor Cotuţiu” (tatăl doamnei Vlad), cartea surprinde prin modul sistematic în care este organizată. „Bibliografia (am numit volumul un ultim «act» al deplinei edificări a ediţiei Pavel Dan) e departe de a fi doar un «sumar» al volumelor şi antologiilor, al studiilor şi articolelor, al manifestărilor organizate în memoria scriitorului. Probitatea ştiinţifică, implacabilă, e prezentă în calitatea notelor şi variantelor şi în indicele de natură să producă cititorului convingerea că avem de-a face cu un document de istorie literară în totul exemplar”, spune Ion Vlad. 
La rândul lui, criticul şi istoricul literar Mircea Popa scrie, printre altele: „Bibliografia de faţă, ca rezultat al unei documentări serioase şi al unui efort restitutiv cu adevărat meritoriu, care adaugă referinţele critice din periodice şi din volumele de critică, precum şi evenimentele dedicate cu ocazia comemorărilor şi aniversărilor, merită pe deplin aprecierile iubitorilor de proză realistă şi fantastic-mitologică”. 
Pavel Dan s-a născut la 3 septembrie 1907, în Tritenii de Sus, judeţul Cluj şi a trecut în veşnicie cu o lună înainte de a împlini 30 de ani, la 2 august 1937, la Cluj. Fiu de ţărani, Pavel Dan a fost elev al Liceului „Regele Ferdinand” din Turda, unde a fost preşedintele Societăţii de lectură „Titu Maiorescu”, care a editat în 1925 propria revistă „Fire de tort”, apoi a fost student al Facultăţii de Litere a Universităţii din Cluj. A fost profesor de latină şi greacă la Liceul „Sf. Vasile cel Mare” din Blaj. În 1935, se îmbolnăveşte şi suferă două intervenţii chirurgicale la Spitalul Colţea din Bucureşti, în anul următor este internat într-o clinică din Cluj, unde, în condiţii extrem de grele, scrie nuvela Iobagii, cu care participă la Concursul de nuvele istorice, organizat de ziarul „România Nouă” din Cluj, şi obţine Premiul I. Starea sănătăţii sale se înrăutăţeşte şi în februarie 1937 se internează într-o clinică din Viena, dar fără şanse de vindecare. Revine în ţară, în aprilie acelaşi an, iar în 2 august trece la cele veşnice, în clinica Sturdza din Cluj. Este înmormântat în cimitirul central, de la poalele Feleacului, panegiricul fiind rostit de Ion Agârbiceanu. Deşi a trăit puţin, foarte puţin, Pavel Dan a realizat o operă cu adevăratnemuritoare.
La un an de la dispariţia sa fizică, îi apare volumul de nuvele Urcan Bătrânul, îngrijit de Ion Chinezu, criticul şi conducătorul revistei „Gând românesc”, ce apărea la Cluj şi unde Pavel Dan îşi publicase cele mai importante nuvele, din ciclul Urcăneştilor. Un prozator care descinde din linia Slavici-Agârbiceanu-Rebreanu.Opera sa a cunoscut numeroase reeditări, a fost tradusă în opt limbi şi au apărut până în momentul de faţă 12 ediţii în limbi străine. 
În prima parte a Bibliografiei, ca să revenim la subiect, Aurel Podaru a cuprins ediţiile în limba română, prezenţa autorului în antologii, culegeri, volume colective, monografii, dar şi schiţe şi nuvele, recenzii şi articole, precum şi prezenţa în periodice, toate în ordine cronologică. 
Partea a doua aduce în faţa noastră referinţe critice apărute de-a lungul anilor în presa vremii, dar şi în volume. De asemenea, sunt menţionate evenimentele dedicate lui Pavel Dan şi operei sale, de la colocvii, simpozioane, manifestări omagiale, la impactul ediţiei critice integrale atât în ţară, cât şi peste hotare, precum şi activitatea Societăţii Pavel Dan şi a publicaţiei „Paveldaniştii”. 
Cartea beneficiază şi de un indice de autor, aşa cum au toate lucrările de specialitate, astfel încât să ne fie mai uşor să facem o radiografie corectă. Sunt menţionate nu mai puţin de 18 ediţii ale lui Pavel Dan în limba română, trecute în revistă amănunţit, pe pagini, capitolul I cuprinzând nu mai puţin de 99 de posturi bibliografice, iar în total sunt 576. Se vede cu ochiul liber, am zice, efortul depus de Aurel Podaru pentru această lucrare, dăruirea lui pentru întreaga operă a lui Pavel Dan, luminându-ne în privinţa biografiei, a creaţiei, dar şi a vieţii lui Pavel Dan, cel care a avut un destin tragic, şi a părăsit această lume la o vârstă fragedă. Impresionează, de asemenea, tulburătoarele lui confesiuni, din paginile de jurnal, forţa şi demnitatea morală până în cel din urmă ceas.
Aducându-l în actualitate, mai ales pentru tinerele generaţii, Aurel Podaru îl aşază pe Pavel Dan, printr-un gest de mare nobleţe, pe un soclu de unde greu de crezut că-l mai poate da cineva jos.

Autor: Menuţ Maximinian