Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Malaxorul de februarie

Februarie 2017

■ Alexandru Mărchidan, 33 de cuvinte pentru Luiza şi alte câteva poeme, Ed. Tiparg, Piteşti, 2017. 

O strofă din poemul Primele veşti din Ţaradedincolodesoare: „mergeţi/ le spun încet/ mergeţi în ţara voastră/ a tăcerilor şi a păsărilor de foc/ aici lucrurile au multe umbre/ aici trupurile de sare ale timpului/ nu vor putea să vă aducă decât o sete nesfârşită”. Alte volume de versuri ale autorului: De valpurgii nu am fost acasă (2004); Ochiul lui Shiva (2005); Exil în inimă (2012); Hesychia (2015). 

■ Cornelius Drăgan, Muşcătura fluturelui japonez, Ed. Junimea, Iaşi, 2016. 

Volumul a obţinut premiul pentru debut al Editurii Junimea la Festivalul-Concurs Naţional „Porni Luceafărul…”, Botoşani, iunie, 2016. Din prefaţa lui Ioan Holban, intitulată Mal du siècle: „Debutul în poezie al lui Cornelius Drăgan este cu totul remarcabil, fără ezitări stilistice, structurând teme şi motive care se adună în orizontul tragicului; (…) După Ion Iancu Lefter şi Ion Enache, Cornelius Drăgan pune Vasluiul pe harta poeziei noastre de azi”.

■ Marina Popescu, Ultimul nu va stinge lumina, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2016. 

Volum distins cu Premiul Editurii Paralela 45 la Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, 2015. „O sensibilitate de rană şi o fragilitate de petală constituie fondul – mereu ultragiat – pe care Marina Popescu îl ascunde (însă doar ca să se vadă) sub un lirism agresiv în compasionalitatea lui. Vulnerabilitatea, susţinută de o imaginaţie cu laser, de o extremă promptitudine plastică a concretelor, îşi ia curajul înfruntării şi denunţului, avântându-se în versuri tăioase, abrupte chiar în directeţea lor (…)” (Al. Cistelecan).

■ Adela Efrim, Şi moartea scrie uneori poeme, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2016. 

„Sensibilă şi introvertită, poezia Adelei Efrim alungeşte contururile unui desen bacovian până la obţinerea unei transparenţe autumnale. Lustruirea, contemplarea şi fluidizarea sunt mărci ale unei arte feminine ce lucrează mai ales cu lumina şi vibraţiile într-un fel de touchscreen reality. Epurarea adjectivelor şi metaforelor scoate la iveală un cotidian funcţionăresc prin care, miraculos, se întrevăd piane înzăpezite şi tot felul de linişti. Fundamental romantice, aceste texte provoacă năluciri – culmea! – reconfortante şi derutante” (Felix Nicolau).

■ Camelia Iuliana Radu, Jucăm Lenin, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2016. 

„Nu ştiu dacă există vreun cititor să se poată ţine de Camelia Iuliana Radu, poetă nu harnică pur şi simplu, ci în cea mai electrică vervă a hărniciei (eu unul mărturisesc flagrante restanţe). Avalanşa celor 17 volume de până acum, cărora, cel puţin de la o vreme, Camelia încearcă să le dea identitate tematică şi o oarecare autonomie, continuă cu acest Jucăm Lenin în care diferenţa tematică e şi mai conturată. (…) Poemele de aici sunt memoriale de copilărie comunistă, cu toate riturile oprimării de atunci, recuperate în secvenţe de cotidian, dar şi cu toate revoltele inocente ale unei copile idealiste. O secvenţă biografică, aşadar, resuscitată cu acuitate a concretului, umor şi detaşare” (Al. Cistelecan).

■ Lucian Perţa, Tălmăciri – Răstălmăciri: poeţi ucraineni din România parodiaţi, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2016. 
„Antologia poeziei ucrainene din România, incitanta lucrare a regretatului poet Ștefan Tcaciuc mi-a fost oferită, chiar de autor, încă de la editare, în anul 2000, întru interpretare parodică. Iată că azi, după şaisprezece ani de pritoceală şi travaliu editorial, pot să-ţi ofer, iubite cititorule, acest product poetico-umoristic. Cei douăzeci şi trei de autori din antologie, cărora li se adaugă şi câţiva din generaţia mai tânără parodiaţi de două decenii în paginile Curierului ucrainean, îţi oferă, stimate cititor, o imagine cuprinzătoare şi reprezentativă a poeziei ucrainene din România, «tălmăcită» şi «răstălmăcită» parodic, în premieră pentru prima dată şi întâia oară…” (Autorul).

■ Archeus, anul XXII, nr. 12 (41), 2016. Un număr special al revistei băimărene, dedicat memoriei Arhiepiscopului Maramureşului şi Sătmarului, Iustinian Chira, trecut la cele veşnice, anul trecut, în ziua de 30 octombrie, la vârsta de 95 de ani. Un cuvânt de învăţătură al ÎPS Iustinian: „Când stai de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune, buzele tale să caute să rostească rugăciunile cu cea mai mare evlavie şi smerenie. Iar Inima şi Mintea ta să rostească împreună fiecare cuvânt. 

Nu numai literele să le citeşti, ci ceea ce se află dincolo de litere, ceea ce exprimă cuvintele din Cartea de rugăciuni. Pentru că Duhul Sfânt este prezent acolo, în adânc, acolo de unde ies la suprafaţă cuvintele. Acolo te coboară şi tu cu Inima şi Mintea ta şi vei afla har peste har şi bucurie peste bucurie”. Dumnezeu să-l odihnească!
(D.H.)