Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Jurnal de lectură: O zonă etnologică fabuloasă

August 2016

Poet, publicist, redutabil epigramist şi pamfletar, profesorul Victor Becheanu ni se înfăţişează, de data aceasta, prin apariţia valorosului volum „Obiceiuri ale vieţii de familie”, în ipostaza inedită, surprinzătoare, de remarcabil etnolog, de înzestrat, pasionat cercetător ştiinţific al unei ancestrale, fabuloase zone etnofolclorice – „Zona de sub Codru-Maramureş”.
Într-un succint „Cuvânt înainte”, scris cu onestitate şi impresionantă modestie, autorul îşi argumentează amplul, susţinutul demers ştiinţific de absenţa inexplicabilă a „unui studiu sintetic cuprinzător în sfera folclorului, ... despre zona «De sub Codru», până în prezent aproape neglijată de cercetători”.
Autorul mai face precizarea la fel de necesară şi semnificativă că „la baza lucrării stă materialul cules cu ajutorul unui chestionar întocmit de autor, materialul oferit de studiul istorico-etnografic comparativ: Naşterea, Nunta, Înmormântarea la români al lui S. Fl. Marian, studii monografice, culegeri de folclor, reviste de folclor precum şi propriile-mi cunoştinţe asupra obiceiurilor românilor De sub Codru”.
Cartea se deschide cu un capitol de factură eseistică şi, pe alocuri, poematică, „Românul şi codrul” sau „Codrul – frate cu românul”, scris fluent, expresiv şi marcat de interpretări inedite, de o subliniată originalitate şi inteligenţă speculativă şi disociativă, în legătură cu importanţa, funcționalitatea şi înrâurirea majoră, complexă a pădurii în viaţa (etnografia) şi istoria poporului nostru, precum şi cu privire la polivalenţa semantică, în planul expresivităţii şi sugestiei lirice, a atât de frecventului motiv poetic al „codrului” în folclorul nostru.
Apoi, aşa cum reclamă orice studiu monografic temeinic, de certă ţinută ştiinţifică, dedicat unei anume zone etnofolclorice, urmează o „prezentare generală”, adică o descriere geografică atractivă, pitorească, a fascinantului topos al Maramureşului, arealul „De sub codru”, însoţită şi de o succintă trecere în revistă a îndeletnicirilor şi meşteşugurilor tradiţionale, a obiceiurilor, datinilor şi sărbătorilor arhaice ale zonei investigate.
Structura de rezistenţă, factologică, ideatică şi informativă, a întregii cărţi se constituie din cele trei capitole dense, semnificative şi, mai ales, reprezentative şi revelatoare pentru subiectul abordat, „Naşterea”, „Nunta” şi „Înmormântarea”, consacrate momentelor fundamentale ale unui destin omenesc. Substanţialele capitole în discuţie se citesc cu viu interes, cercetătorul ştiinţific Victor Becheanu fiind dublat de un prozator de real talent, care narează captivant, animat, cu o sensibilă capacitate evocatoare şi plasticizantă, bogata, ampla suită a datinilor, obiceiurilor şi credinţelor încorporate armonios, mitic, în veritabilul ceremonial menit a sublinia importanţa fiecăruia dintre reperele existenţiale menţionate. Ceremonial căruia autorul are inspiraţia şi disponibilităţile narative de a-i conferi structura unui sui-generis scenariu dinamic, implicant, al unui posibil filon documentar de factură etnografică şi folclorică. De remarcat, în aceste condiţii, ştiinţa şi arta regizorului etnolog de a alterna cu fineţe şi rafinament al compoziţiei unui demers narativ, descriptiv şi interpretativ viabil, percutant, de substanţă, planul documentar-informativ cu cel ideatic, al pluralelor implicaţii de ordin simbolic şi alegoric al elementelor tradiţionale de scenografie, de acţiuni şi gestică, al pieselor de folclor poetic ancestral, de o excepţională valoare estetică şi iniţiatică, oraţii, cântece ritualice, descântece, bocete, „strigături şi versuri de înmormântare”, întregul corpus de texte de o impresionantă bogăţie, diversitate, originalitate şi valoare estetică, tipărit la Anexa I a volumului, cu subtitlul explicit „Folclorul obiceiurilor de familie”. 
Întregul volum „Obiceiuri ale vieţii de familie” de Victor Becheanu se constituie într-o remarcabilă sinteză a unei întinse, aprofundate activităţi de cercetare ştiinţifică, desfăşurată după o metodologie complexă, riguroasă, asemănătoare în multe privinţe, celei concepute şi aplicate cu rezultate strălucite de reprezentanţii dintâi ai celebrei şcoli de sociologie monografică, întemeiate la Bucureşti de marele om de ştiinţă Dimitrie Gusti. După modelul Gusti, autorul cărţii a întocmit un amplu chestionar, care a fost difuzat pe întreaga arie investigată unui eşantion reprezentativ de informatori, s-au efectuat profesionist numeroase „anchete pe teren” materializate de înregistrări şi culegeri bogate de „material” etnofolcloric, în bună parte inedit şi de o valoare inestimabilă şi, nu în ultimul rând, s-a consultat o amplă bibliografie a domeniului şi alte surse documentare, i s-a asigurat cărţii o edificatoare, sugestivă iconografie.
Aleasa, impecabila ţinută ştiinţifică a cărţii profesorului de limba şi literatura română Victor Becheanu este conferită, între atâtea altele, şi de funcţionalitatea de ordin informativ a unui preţios şi extrem de util aparat critic, întocmit după toate normele filologice şi bibliografice: două anexe cu texte de folclor poetic, glosar, note, indici de informatori şi bibliografie.
Cartea „Obiceiuri ale vieţii de familie” de Victor Becheanu are, cu certitudine, valoarea unei contribuţii etnologice de referinţă.

Autor: Victor Rusu