Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Camil Petrescu şi estetica personajelor (I)

Camil Petrescu şi estetica personajelor (I)

August 2016

Viziunea estetică de elaborare a personajului, şi-a găsit un spaţiu fertil în concepţia cu influențe proustiene, pe care Camil Petrescu o supune propriilor angoase creative. Sincronismul apărut în literatura română, odată cu includerea noilor principii estetice de elaborare a romanului, cu analiza psihologică a personajului frământat de neînţelegeri, neîmpliniri, dominat de incertitudini, dă un suflu nou creaţiei literare autohtone. Spaţiul vital pentru personajele sale creatoare de epic individual şi colectiv, derivă din însăşi structura intelectual-existenţială a lui Camil Petrescu. De aceea mediul citadin, reflectat în romanele sale, direcţionează epicul spre preocupările atât de diverse şi pline de substanţă vitală ale personajelor, care-şi trăiesc aici fiecare clipă. 
Dezinvoltura expresivă şi tematica abordată, care cuprinde aproape toate spaţiile sociale şi politice ne arată că prin cele două romane Patul lui Procust şi Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, prin personajele care se supun rigorilor creative camilpetresciene, a izbutit să dea naştere la controverse, nedumeriri, critici nefondate. Ipostazele inedite de refulare a unor sentimente, care se finalizează, sau nu, creează o imagine ce angrenează fiinţa umană în întregul ei, în modalităţi existenţiale, în care până la urmă există şi varianta unui posibil eşec.
Fondul ideatic şi tematic prin care abordează analiza personajelor sale, trecute prin spectrul fizic şi psihic al existenţei placide sau tumultoase, denotă faptul că a exploatat toate resursele posibile pentru a prezenta fiinţa umană, personajul în plenitudinea exprimării lui. În acelaşi timp, acesta este văzut şi ca sumă a unor capacităţi, ori golit de esenţa fizică şi intelectuală, pentru a fi mai apoi învăluit într-un mister intangibil, din care ceilalţi vor extrage doar ceea ce le este permis. Personaje inteligente, puternice structural, care nu lasă nimic la voia întâmplării, fără a se ridica în ranguri şi funcţii care le-ar ştirbi vitalitatea supusă concretului existenţial, toate definesc romanele camilpetresciene.
Înlocuind personajele rurale cu cele intelectuale, din care se divid o mulţime de situaţii, ipostaze pentru analiza psihologică specifică mediului în care trăiesc, Camil Petrescu sincronizează nu doar literatura română cu cea europeană, ci şi personajul cu întregul său ansamblu de valori. Pornind de la propria concepţie reflectată în propria conştiinţă: „Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu... Asta-i singura realitate pe care o pot povesti... Din mine însumi, eu nu pot ieşi...” Camil Petrescu a creat o literatură autentică prin intermediul unui personaj intelectual lucid şi analitic, însetat de absolutul cunoaşterii în care incertitudinea este doar o stare de căutare a realităţii ca parte integrantă a momentului său suprem, viaţa.

Autor: Ioan V. POP