Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Iordan Datcu - Monografie despre Petru Ursache*

Iordan Datcu - Monografie despre Petru Ursache*

Iunie 2016

După cum ne comunică titlul, aici va fi vorba despre doi cercetători de primă mână ai culturii populare româneşti, în speţă, ai literaturii noastre populare.
„...autor a peste 30 de cărţi, editor pentru zeci de volume, Iordan Datcu este unul dintre «cei mai însemnaţi cercetători contemporani ai literaturii populare româneşti, cel mai harnic şi mai priceput editor şi redactor de carte de folclor pe care l-a produs cultura noastră” [Iordan Datcu – 80, în Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, Anul XIV, Nr. 6(159) – iunie 2013, p. 2].
Cartea domnului Iordan Datcu, pe care mă străduiesc să o prezint, o monografie sui generis, realizată în excelente condiţii tehnice, m-a uimit la întâia vedere prin chipul impresionant al savantului Petru Ursache înfăţişat pe prima copertă – o figură de bărbat înţelept, părul şi barba căruia, aproape albe, îi conferă ţinută de filosof, tenul feţei şi frunţii, de un roz blând, împreună cu ochii albaştri, luminoşi, vii, probă de om tânăr şi în putere, atrag magnetic şi îndeamnă la apropiere sufletească, iar jerseul bleumarin împreună cu fondul negru al pozei au darul de a reliefa figura de gânditor veritabil a cercetătorului Petru Ursache, unic în felul său. Pentru o mai bună cunoaştere completăm viziunea noastră, cam impresionistă, cu cea a lui Gheorghe Grigurcu, care scrie: „Un mare cărturar, un om ales. [...] În măsura în care l-am cunoscut, din scrierile sale mereu substanţiale şi atrăgătoare la lectură, dar şi în persoană, Petru Ursache nu înfăţişa niciun fir de impuritate. Astfel încât m-a impresionat profund”.
Cum e şi firesc pentru o astfel de lucrare, obiectul cercetării domnului dr. Iordan Datcu este în acelaşi timp omul şi opera lui Petru Ursache. Prin structura ei specifică şi prin conţinutul adecvat, cartea în discuţie răspunde întru totul ţintei de a realiza obiectivul asumat. Astfel, în cele 19 titluri sub care se exprimă ilustrul cercetător, fără a le numi capitole, sunt studiate cu grijă şi analizate cu multă pricepere o însemnată serie de chestiuni privitoare la viaţa şi opera lui Petru Ursache, scoţând mereu la lumină noutatea, originalitatea modului de gândire şi importanţa rezultatelor obţinute de acest cercetător ieşean cu valoare de unicat în domeniul creaţiei literare orale, esenţa gândirii sale constând într-o abordare nouă, calitativă şi estetică, adică în stare să părăsească modalitatea veche de lucru, limitată mai ales la adunarea şi depozitarea materialelor din teren, şi să realizeze valorizarea estetică şi filosofică a creaţiei literare orale a neamului nostru.
Cred că este potrivit a menţiona aici că dl Iordan Datcu, în cercetările dânsului, a fost preocupat mereu să lărgească şi să aprofundeze cunoaşterea vieţii şi operei lui Petru Ursache. De aceea nu s-a mărginit la propriile puncte de vedere, ci studiind o întinsă bibliografie, a prezentat comparativ şi opiniile altor cercetători privind personalitatea şi opera savantului ieşean.
Autorul deschide volumul cu o scurtă autoprezentare, un fel de fişă biobibliografică, trebuitoare multora pentru a cunoaşte câte ceva despre cel care li se adresează scriind.
În tratarea propriu-zisă a conţinutului cărţii despre Petru Ursache se intră începând cu p. 5: Schiţă bio-spirituală (pp. 5-18) din care aflăm multe chestiuni interesante privind formarea intelectuală a viitorului savant, problemă raportată continuu la condiţiile epocii comuniste în general, dar şi la relaţiile actantului nostru cu lumea universitară, care îi este defavorabilă, duşmănoasă chiar în unele momente. Acum avem prilejul de a-l cunoaşte pe omul Petru Ursache în lupta lui cu tot felul de adversităţi, caracterul lui neobişnuit, de erou, care, încetul cu încetul, învinge barem parţial şi cam târziu, fiind înţeles şi sprijinit mult de partenera lui de viaţă – Magda Ursache. Schiţei amintite îi urmează Tabel biobibliografic (pp. 19-23) care conţine prezentarea cronologică a vieţii şi operei profesorului universitar Petru Ursache, născut în 1931, la 15 mai, în comuna Popeşti, judeţul Iaşi, decedat în noaptea de 6 spre 7 august 2013 într-un spital din Iaşi.
După aceste două materiale, care au rol de introducere, urmează lunga serie de 17 titluri dedicate cercetării unor volume sau a unor aspecte importante din creaţia ştiinţifică a lui Petru Ursache. Notăm câteva astfel de titluri ca exemple:
Monografia unei mari reviste (Revista „Şezătoarea”); 1. „Titu Maiorescu esteticianul”; 2. Un model: Mircea Eliade; 3. „Etnosofia”; 4. Etnofrumosul; 5. Estetica teologică văzută dinspre filologie şi estetica generală; 6. „Mioriţa. Dosarul mitologic al unei capodopere”; 7. „Gastrosofia sau bucătăria vie”; 8. „Antropologia, o ştiinţă neocolonială”.
Alcătuire riguros ştiinţifică, excelenta monografie a dlui dr. Iordan Datcu dedicată savantului ieşean Petru Ursache se încheie printr-o serie de trei titluri cu funcţii specifice, prin care cartea e mult îmbogăţită şi-şi capătă rotunjimea ca expresie necesară frumuseţii: Bibliografie; Indice de nume; Iconografie.
Eventualii cititori atraşi de lumea unei astfel de cărţi, parcurgând paginile cu răbdare şi interes, se vor bucura că şi-au deschis acces într-un univers cultural şi literar încărcat de umanism şi frumuseţe, rar întâlnite pe la noi.
 Lectură plăcută şi cu folos dorim tuturor!

* Iordan Datcu, Petru Ursache, Editura Eikon, Bucureşti, 2016, 228 p. (text) şi 42 p. (iconografie)

Autor: Augustin Mocanu