Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Zalău, un oraș la frontiera de Nord-Vest a Transilvaniei

Zalău, un oraș la frontiera de Nord-Vest a Transilvaniei

Mai 2016

Zălaul, una din cele mai vechi aşezări urbane din ţară se bucură de prima sa descriere istorică închegată şi aşteptată de multă vreme.
Volumul a fost editat de Consiliul Municipal şi de Primăria oraşului Zălau şi a fost lansat la începutul lunii decembrie 2015, odată cu vernisarea expoziţiei de fotografii ale oraşului şi ale primarilor lui, de după 1918. Sala „Avram Iancu”, a vechiului edificiu administrativ din deceniul optzeci al secolului al XIX-lea aproape că s-a umplut de invitaţi şi cetățeni ai oraşului, între care şi foști primari, interesaţi de apariţia acestei monografii. După un cuvânt de deschidere al dlui Primar Radu Căpîlnaşiu, şi laudatio în onoarea autorilor din partea directorului Serviciului Judeţean al Arhivelor Naționale, dr. Dănuţ Pop, autorii: prof. univ. dr. Nicolae Gudea şi protopopul greco-catolic, dr. Valer Părău au prezentat un scurt istoric al cercetării şi întocmirii acestei importante lucrări. 
Am în minte vremea când Profesorul Nicolae Gudea şi-a propus, cu mulţi ani în urmă, întocmirea unei monografii a oraşului şi adunam împreună într-un dosar date şi trimiteri la documente şi materiale traduse din limba maghiară şi germană, a cărui foi subţiri scrise cu indigo la maşină le desprindeam cu greu la răsfoire. Săpăturile arheologice de la castrul roman de la Porolissum, care atinseseră în acei ani cea mai fastă şi benefică perioadă, cu descoperirile făcute şi descrierea pieselor i-au răpit tot timpul profesorului Gudea şi planul a rămas în aşteptare. După întoarcerea în casa nouă a arhivelor sălăjene, în anul 1984, a fondurilor documentare ale Comitatelor Solnoc şi Crasna, ca şi ale vechilor documente create de primăria oraşului, această bază documentară a permis apariţia sporadică a mai multor articole şi studii, cu ocazia sărbătoririi zilelor oraşului şi ale anticului Porolissum. Preocupările mai vechi sau mai noi privind trecutul oraşului, fie din fonduri documentare, statistice şi de altă natură sunt cuprinse de autori în paginile ce preced capitolele acestei monografii. Atât descoperirile de la Porolissum, cât şi cercetarea la faţa locului a fondurilor documentare au fost folosite de autori cu deosebită atenţie pentru a sublinia faptul că istoria oraşului a fost şi rămâne indisolubil legată de Porolissum, fapt care transpare, spre lauda autorilor, în toată lucrarea. Această monografie, care descrie aşezarea „în strânsă dependenţă de sistemul defensiv roman” şi de importanţa drumului comercial prin Porţile Meseşului, care au facilitat transportul sării spre vest, se remarcă prin structura capitolelor sale, cu menirea de a răspunde şi elucida pentru cititori locul aşezării, istoria sa de la începuturi şi până în zilele noastre. Sunt prezentate etapele dezvoltării oraşului cu documente şi trimiteri bibliografice privind stăpânirea maghiară, cultura, învăţământul, viaţa socială şi religioasă, arhitectura, agricultura, meşteşugurile şi industria. Lucrarea se distinge prin descrierea acelor evenimente şi acţiuni rezervate societăţilor culturale şi personalităţilor remarcabile ale oraşului: maghiari, români, germani, evrei şi armeni, care prin contribuţia lor au dus faima oraşului peste hotarele Transilvaniei şi ale ţării. Cartea este atrăgătoare la lectură datorită naraţiunii clare şi incitante, cititorul fiind îndemnat la cunoaştere prin limpezirea şi claritatea motivaţiilor, prin atitudinea nepărtinitoare a autorilor în explicarea documentelor. Se vede clar din acest scris experienţa deosebită a regulilor întocmirii unei monografii, a evitării cunoscutului, încă din vechime a pericolului „răului din noi”, transpus în celebrele Anale ale lui Tacit, prin cuvintele „Sine ira et studio”. Este vorba de respectarea, cu orice preţ, a adevărului istoric, adică un scris „fără ură şi părtinire”, chiar dacă unii în zilele noaste mai cred şi altfel.
Vom sublinia doar că spre norocul şi bucuria zălăuanilor şi nu numai, cartea este semnată de una din cele mai mari personalităţi ale ţării în materie, profesorul univ. Dr. Nicolae Gudea, fiu al Sălajului, de a cărui trecut istoric nu se poate scrie fără numele lui.
Nu mai puţin importantă este contribuţia protopopului greco-catolic dr. Valer Părău pentru studiul privind viaţa spirituală şi culturală şi dezvoltarea societăţii orăşeneşti şi a împrejurimilor acesteia. De asemenea i-a revenit întreaga muncă de alcătuire şi redactare a lucrării. Ar fi mult mai mult de spus despre valoarea şi importanţa acestei cărţi. Vom sublinia faţă de cele de mai sus bogata citare bibliografică, ce cuprinde mai bine de 20 de pagini şi cu scopul de-ai ajuta pe cei interesaţi să continue. 
                                                                                                 
N.B. Ne cerem scuze de la cei ce mai cred că denumirea oraşului unde locuiesc zălăuanii este Zalău. Ar fi benefică revenirea la numele consacrat de istorie şi explicat de regulile fonetice: Zălau. Forţele intelectuale concentrate în jurul cunoscutei publicaţii „Caiete Silvane”, împreună cu oficialităţile ar putea lupta şi pentru acest ideal.

Autor: Ionel Penea