Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Şimişna 700

Şimişna 700

Februarie 2016

O nouă carte a Editurii Caiete Silvane 

Şimişna 700. Istorie, Tradiţii, Destine este noua apariţie la Editura Caiete Silvane, în colecţia „Monografii”, scoasă sub egida Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj împreună cu Primăria comunei Şimişna.
Realizată într-o ţinută grafică deosebită, lucrarea este rodul unei îndelungate cercetări colective a profesorilor Ionel Penea, fostul director al Arhivelor sălăjene, Ioan Pop şi Viorica Pop. Autorii au ţinut să onoreze în acest mod aşteptările locuitorilor acestei frumoase aşezări din Podişul Someşan, la împlinirea a şapte secole de la prima atestare documentară a localităţii, la 1314.
Din mulţimea de date şi fapte rezultate din examinarea surselor şi izvoarelor edite şi multe inedite, necesare elaborării lucrării, autorii au selectat pe cele esenţiale, tipice pentru viaţa oamenilor locului, părtaşi activi la toate evenimentele principale din istoria Transilvaniei şi a ţării.
Într-un prim capitol este prezentat cadrul natural, aşezarea geografică cu denumirile cunoscute, care încadrează localitatea şi râul pe a cărui terase s-a format. Este explicat toponimul alături de alte denumiri, într-o încercare cât mai aproape de numele vehiculate de locuitori de-a lungul timpului.
Cel mai extins dar şi mai dens şi bine documentat capitol este cel care prezintă aspecte din trecutul localităţii începând cu elementele de arheologie şi istorie romană, aşezarea aflându-se în interiorul provinciei Daciei Porolissensis. Capitolul continuă cu prezentarea mărturiilor documentare ce amintesc de venirea ungurilor pe aceste meleaguri şi proprietăţile luate în stăpânire de familiile conţilor şi baronilor Bánffy, Ebeni, Cserényi şi chiar Fiscul Transilvaniei. Mai târziu, sunt amintite familiile nobiliare cunoscute în localitate: Dardai, Pétsy, Feherváry şi a nobililor români Bohăţel, Cherecheş, Pop, Bude şi Nemeş.
Pe baza mărturiilor documentare din urbarii, conscripţii, recensăminte etc. sunt prezentate date importante privind starea socială, relaţiile interetnice, confesionale, averea şi drepturile nemeşilor, iobagilor, jelerilor şi slujitorilor. Sunt prezentate apoi evenimente şi momente din viaţa acestei aşezări, în concordanţă cu cele ale ţării, ce duc până în anii revoluţiei de la 1848-1849.
Participarea locuitorilor la evenimentele prilejuite de mişcarea memorandistă, la alegerea deputaţilor români în Parlament la 1863 şi 1905, dovedesc că această mare aşezare de pe Someş a avut, prin reprezentanţii săi de seamă Teodor Mihali şi Alexandru Vaida Voevod, un cuvânt important privind soarta naţiunii române.
Conştienţi de obârşia lor, ca rezultat al anilor de instruire şi ridicare culturală înfăptuite de preoţii şi dascălii şcolilor confesionale, mai ales că din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea aveau o mănăstire şi o biserică, şimişnenii au înţeles mersul vremii intrând şi ei în focul luptelor pentru drepturile naţionale şi pentru înfăptuirea Marii Uniri.
Un moment important pentru istoria acestei localităţi a fost şi Primul Război Mondial, cu zecile de jertfe şi din Şimişna, apoi participarea la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, ca şi aspecte ale instaurării administraţiei româneşti. Este evidenţiat rolul important al protopopului greco-catolic Simion Petricea, ctitor de şcoală şi biserică, militant al Partidului Naţional Român şi participant cu credenţional la Marea Unire.
Realizările comune pe plan economic, educativ, cultural şi spiritual până în septembrie 1940, rod al bunei convieţuiri între românii majoritari, maghiari, evrei şi armeni ca şi suferinţele determinate de catastrofalele inundaţii din anii 1939-1940 şi dezastrele celui de-al Doilea Război Mondial sunt tratate pe larg în lucrare.
Un capitol important este dedicat evoluţiei demografice şi statisticilor economice şi edilitare.
De o amplă documentare şi ilustrare foto color şi alb-negru se bucură şi cele două capitole privind viaţa spirituală, strâns legată de biserică şi şcoală. Avem detalii despre învăţământul românesc confesional, organizat începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cu primii ei dascăli: Nicolae Ban, Eliseu Ban, Cosma Bora şi până în zilele noastre.
Viaţa tradiţională a comunei cu menirea de a aduce în actualitate frumoasele obiceiuri şi datini împletite cu preocupările şi sărbătorile de peste an, cu jocul şi cântecele prilejuite de evenimentele vieţii cotidiene, cu expresii, legende şi întâmplări alcătuiesc un relevant capitol al acestei lucrări.
Perioada ce a urmat după sfârşitul războiului, în 1945, este redată şi cu ajutorul memoriei colective: rolul sovieticilor la instaurarea noului regim, desfiinţarea partidelor politice, naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, arestarea elitelor culturii naţionale şi a foştilor lideri politici, cotele obligatorii, cooperativizarea agriculturii, migraţia forţei de muncă spre oraşe, schimbările de după 1970 şi până în anul 1989 la căderea regimului totalitar.
În noile condiţii de libertate sunt remarcate câteva îmbunătăţiri pe plan urbanistic şi social: sistematizarea în construcţii, introducerea apei potabile, asfaltarea străzilor, apariţia unor unităţi comerciale, renovarea, dotarea tehnică şi întreţinerea căminului cultural, a şcolilor, bisericilor, a clădirilor administrative: primăria, poliţia, dispensarul medical uman şi cel veterinar.
Fireşte mai sunt multe proiecte de viitor pentru ca locuitorii acestei aşezări să acceadă la standarde europene de dezvoltare.
Fiii comunei, care au dorit să răspundă invitaţiei autorilor, au înfrumuseţat cu amintirile şi exemplul lor de viaţă această lucrare.
Rezumatul în limbile engleză şi maghiară, alături de bibliografia folosită, încheie această reconstituire a unor momente, fapte şi imagini din trecutul încărcat de jertfe, vicisitudini şi speranţe a unei minunate aşezări româneşti din Podişul Someşan. Faptele nobile ale generaţiilor de odinioară, forţele vii, care au făcut ca aceste generaţii să zidească şi să dăinuie prin trudă şi zbucium, prin frumos şi moralitate merită să fie cunoscute şi asumate de generaţiile prezente şi cele viitoare.

Autor: Laurenţiu Mera