Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Noutăți editoriale

Noutăți editoriale

Decembrie 2015

Critică și istorie literară

 

1. Apărute, inițial, în reviste literare, studiile incluse în volumul 7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu, semnat de Ion Bogdan Lefter și apărut la Editura Paralela 45, prezintă, în manieră micromonografică sau monotematică, opera colegilor de generație considerați „autori de vârf”, dar nu neapărat „cei mai buni 7 scriitori români postmoderni”. Ce fascinează la Ion Bogdan Lefter e alternarea celor mai variate tipuri de critică: de la sociocritică la psihocritică, critică stilistică sau semiotică, dar și a registrelor lingvistice, stilistice, aspecte care dau prospețime și consistență textului critic.

2. Fascinant prin stilul savuros, prin tematică – literatura feminină din Ardeal, de la origini până în prezent – prin abordarea critică „dureros de dulce”, volumul Ardelencele, de Al. Cistelecan, apărut la „Școala Ardeleană” în 2014, cuprinde 19 texte de istorie și critică literară, în care sunt prezentate 18 poetese. Alegerea „ardelencelor” e motivată în prefață: „Întâmplarea a făcut (dar nu total imotivat, ci datorită faptului că bibliografia necesară mi-a fost mai la îndemână) ca primul val de poete scoase, cât de cât, din uitare (e o iluzie critică, firește) să fie, predominant, unul de ardelence (deși n-am pornit în urmărirea lor cu criterii regionaliste sau alte mofturi discriminatorii)”. Critic cu poetesele, dar și cu propriul ... act critic, cunoscutul profesor universitar reușește să facă istorie și critică literară cu instrumente dintre cele mai variate, de la bisturiu la lupă, dezvăluind cititorului un simț al umorului și o locvacitate excepționale.

 

 

Lirică... universitară

 

1. Născut în Mureș, cunoscut profesor universitar la Cluj-Napoca, Mircea Muthu a publicat, în 2014, la Editurile Eikon&Scriptor, un volum-antologie, care cuprinde, alături de volumele publicate anterior, Esențe (1994), Umbre (2004) și grupajul Grafii (2014), sub titlul Trepte. Publicate la interval de 10 ani, la schimbarea prefixului vârstei, volumele trădează cultura literară a criticului, frământările creatorului, obsesiile și temerile maturității și ale senectuții, dimensiunea estetică a creației și a existenței.

2. Născut în Mara-Mureș, la fel de cunoscut profesor universitar clujean, dar cu trei ani mai vârstnic, Ion Pop, alias Jean Pop, a publicat în iulie 2015, la Cartea Românească, volumul de poeme intitulat Casa scărilor, beneficiind, pe coperta 4, de texte escortă semnate de Gh. Grigurcu, Al Cistelecan și Sanda Cordoș. Cu dominante livrești, cu tempouri variate, poemele afirmă, după cum mărturisește însuși autorul, „tensiunea dintre scris și citit, dintre Bibliotecă, spațiu de lectură a altora, și întoarcerea spre propriile întrebări și neliniști, abia atenuate de un scepticism fundamental și de precar salvatoare contemplație melancolică”. Un glissando emoționant printre imagini autobiografice și reverberații ale Marii literaturi.

3. Universitar, dar nu literat, deși la fel de premiat, este Varujan Vosganian care scrie, în mod paradoxal, tot despre sine și lume în volumul intitulat, programatic, Cartea poemelor mele nescrise, apărut în septembrie 2015, la Cartea Românească. După cum menționa și Gabriela Gherghișor, pe coperta 4, volumul ilustrează mari teme: relația cu divinitatea, cu neamul său (armean), cu istoria, cu iubirea, cu moartea. Poemele sunt profunde, grave, încărcate de semnificații, dar și de o sinceritate cutremurătoare.

 

 

Premii și premianți

 

Trei volume care tratează, cu tehnici diferite și de pe paliere diferite tema familiei sunt: Păpădiile, Yasunari Kawabata, Humanitas, 2015, Micuța Bijou, Patrick Modiano, Humanitas, 2014 și Inima inimii, Antonio Lobo Antunes, Humanitas, 2014.

1. Apărut postum, deși finalizat în timpul vieții autorului, când a fost publicat în foileton, romanul Păpădiile încheie opera unui prozator care aducea Japoniei, în 1968, premiul Nobel pentru literatură. Roman straniu, construit pe un lung dialog între mama lui Ineko, personajul feminin internat la un spital pentru boli mintale din cauza unei boli stranii, și logodnicul acesteia, Hisano, Păpădiile intrigă și place deopotrivă prin contrastele extrem de bine marcate: între optimism și pesimism, între viață și moarte, între amintire dureroasă și nostalgie.

2. 2014 i-a adus lui Patrick Modiano premiul Nobel pentru literatură, motivația juriului fiind „pentru arta rememorării prin care evocă cele mai absconse destine umane și dezvăluie universul vieții sub Ocupație”. Humanitas a început publicarea unei serii de autor, din care merită menționate Strada dughenelor întunecoase și Dora Bruder. Ceea ce intrigă e sentimentul de variațiuni pe aceeași temă, căci toate cele trei romane plasează trecutul și prezentul sub semnul misterului, al incertitudinii, al ambiguității care întăresc, cu fiecare pagină, semnazia de romane de mistere, de romane-labirint.

3. Tradus din portugheză de Dinu Flămând, volumul Inima inimii, semnat de premiatul prozator portughez Antonio Lobo Antunes și apărut la Humanitas, în 2014, demonstrează că o cronică publicată în presă poate fi scris într-o manieră specifică unui text literar. Personale, chiar autoreferențiale, cronicile sunt, în fond, pagini ale existenței infantile sau scene de familie cu protagoniști nostalgici, proiectate pe fundalul extravagant al Lisabonei. Un volum pentru lecturile de siestă duminicală sau pentru zilele de sărbătoare.

 

 

Despre mine aș fi vrut să scriu 

despre tine – apud Simona Popescu

 

1. Scrierile autobiografice Jurnal de la șaisprezece ani și Adolescentul, cuprinse în volumul semnat de Yasunari Kawabata și apărut la Humanitas, în 2014, șochează prin ineditul abordării vârstei adolescenței sub aspecte considerate tabu, dar și a perspectivei asupra temelor majore ale existenței umane: iubirea, moartea, solitudinea, credința. Interesant e faptul că autorul își descoperă jurnalul cu aceeași uimire pe care o trăiește cititorul, constatând, cu uimire, că nu-și amintește deloc de viața de zi cu zi surprinsă în jurnal. O carte care se înscrie pe linia cărților ce „păcătuiesc” prin autenticitate.

2. Când o biografie este literaturizată cu deosebit talent ia naștere un volum precum Lapte negru, de Elif Shafak. Subintitulat, sugestiv, Despre scris, condiția de mamă și haremul interior, volumul apărut în 2015 la Polirom e, definit în linii fugare, o carte pentru femeile-mame și pentru femeile-mame-scriitoare. Ce schimbări fundamentale provoacă nașterea în femeie, mai ales când, scriitoare fiind, exacerbează trăiri, sentimente, vede enorm și simte monstruos, câte voci interioare luptă, pe viață și pe moarte, într-o mamă ce se definea, odinioară, ca scriitoare reușește să prezinte Elif Shafak într-o carte unică prin formula și strategia narativă, ambele insolite. De citit și Bastarda Istanbulului și Cele patruzeci de legi ale iubirii, de aceeași autoare.

 

Cărți eveniment

 

1. Dracul și mumia: un basm din secolul trecut, semnat deStelian Tănase nu e departe, prin ineditul factual și tehnică, de prozatoarea turcă. Îmbinând elementul autobiografic cu istoria reală și cea posibilă, romanul lui Stelian Tănase fascinează prin ritmul alert, prin imaginile și situațiile ce frizează absurdul, prin vârtejul detectivistic și prin balcanismul autentic. Sarcasmul trece dincolo de realitățile românești, căci lumea „bună” a literelor și a filosofiei europene stau la aceeași masă, iar personajele sunt savuroase prin umorul voluntar sau involuntar și prin solemnitatea absurdă, ridicolă.

2. Poștașul rural, carte semnată de Viorel Mureșan, Editurile Caiete Silvane și Școala Ardeleană, e o antologie de autor, care strânge între copertele sale poeme din cele 10 volume de poezie publicate de autor. Dincolo de calitatea poemelor, alese după un criteriu valoric inedit, volumul se distinge printr-o prefață care e, de departe, cea mai frumoasă împletire a unei mărturisiri-profesiune de credință și privire retrospectivă asupra întregii opere pe care am citit-o până azi. De remarcat și artele poetice de pe copertele 2 și 4, una inedită, care dezvăluie aplecarea adâncă a poetului către sine însuși, spre marea bucurie a cititorului.

 

 

Tempus ridendi

 

Cu un titlu mai mult decât sugestiv, Noi vorbim, nu gândim. Nouă colecție de perle românești, volumul semnat de Radu Paraschivescu și apărut la Humanitas, în 2015, e o antologie de „vorbe de duh” nepremeditate, gândite „ca un insectar al proastei exprimări”. Dincolo de aspectul comic al problemei, căci autorii involuntari sunt, în general, persoane publice, se întrevede tragicul. Prin urmare, volumul se vrea a fi o „pedeapsă cu suspendare” pentru infracțiunea de agresiune asupra limbii, dar și asupra logicii. Bacalaureatul, cultura, școala, dragostea, căsătoria, textele muzicale, politica sunt, se pare, surse inepuizabile de „folclor” care pare să-și fi propus să contrazică toate calitățile stilului. În fond, un volum „Așa nu!”, ce reușește să schimbe chiar și dispoziția celui mai nefericit dintre pământeni. Parol!

Autor: Carmen Ardelean