Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Din lirica engleză Samuel Taylor Coleridge (1772–1834)

Din lirica engleză Samuel Taylor Coleridge (1772–1834)

Iunie 2015

Kubla Khan

 

In Xanadu did Kubla Khan

A stately pleasure-dome decree:

Where Alph, the sacred river, ran

Through caverns measureless to man

Down to a sunless sea.

So twice five miles of fertile ground

With walls and towers were girdled round:

And there were gardens bright with sinuous rills

Where blossom’d many an incense-bearing tree;

And here were forests ancient as the hills,

Enfolding sunny spots of greenery.

 

But O, that deep romantic chasm which slanted

Down the green hill athwart a cedarn cover!

A savage place! as holy and enchanted

As e’er beneath a waning moon was haunted

By woman wailing for her demon-lover!

And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,

As if this earth in fast thick pants were breathing,

A mighty fountain momently was forced;

Amid whose swift half-intermitted burst

Huge fragments vaulted like rebounding hail,

Or chaffy grain beneath the thresher’s flail:

And ‚mid these dancing rocks at once and ever

It flung up momently the sacred river.

Five miles meandering with a mazy motion

Through wood and dale the sacred river ran,

Then reach’d the caverns measureless to man,

And sank in tumult to a lifeless ocean:

And‚ mid this tumult Kubla heard from far

Ancestral voices prophesying war!

 

The shadow of the dome of pleasure

Floated midway on the waves;

Where was heard the mingled measure

From the fountain and the caves.

It was a miracle of rare device,

A sunny pleasure-dome with caves of ice!

 

A damsel with a dulcimer

In a vision once I saw:

It was an Abyssinian maid,

And on her dulcimer she play’d,

Singing of Mount Abora.

Could I revive within me,

Her symphony and song,

To such a deep delight ‚twould win me,

That with music loud and long,

I would build that dome in air,

That sunny dome! those caves of ice!

And all who heard should see them there,

And all should cry, Beware! Beware!

His flashing eyes, his floating hair!

Weave a circle round him thrice,

And close your eyes with holy dread,

For he on honey-dew hath fed,

And drunk the milk of Paradise.

 

 

Kubla Khan

 

În Xanadu, Kubla Khan cerea

Un dom al plăcerii veşnice, îndată:

Unde Alph, râul sacru, curgea,

Prin peşteri ce omul nu le străbătea,

Jos în marea întunecată.

Zece mile-mprejur, câmpul mănos,

Lucitoarea grădină, pe-un mal sinuos,

Parfumata livadă cu pomi înfloriţi, 

De ziduri şi turnuri era-nconjurată:

Acolo, străvechii codri-nverziţi 

Străjuiau câmpia de soare luminată.

 

Dar ah! acel hău, adânc, romantic

Se deschidea sub pajiştea de cedri-nvăluită

Un loc sacru, vrăjit, atâta de sălbatic

Bântuit de luna-n ultimul pătrar, noptatic

În bocetul unei doamne, de-un demon iubită!

Din hău, din tumultul veşnic suflător,

Din acest pământ, cu vajnicul torent clocotitor,

Se ridică o fântână, grabnic:

Valuri mai line, nu aşa năvalnic,

Aruncă pietroaie, asemeni unei grindine de vară,

Ca nişte boabe din sita cea de moară:

De-atunci, dansul pietrelor nu lasă cale

Râului sacru înspre vale.

Cinci mile, unduind, într-o mişcare-n labirint

Prin codri şi vâlcele râul sacru curgea , 

Prin peşteri ce omul nu le străbătea,

Scufundându-se-n ocean, mort, mugind.

Înăuntrul tumultului Kubla auzi-n depărtare

Voci strămoşeşti rostind a războiului chemare.

Umbra domului fericirii

Plutea-n mijlocul valurilor;

Unde se-auzea cântul unirii,

Al fântânii şi al peşterilor.

Ce minune nemaiauzită, 

Domul cu peşteri de gheaţă, din ţara-nsorită!

Privii o domniţă cu chimval

O viziune avui:

Era o fecioară din Abisinia,

Iar în chimval fu melodia,

Despre Muntele Abora.

De mi-aş aduce aminte oare

Ce cântec şi armonie

Îmi umplu sufletul cu-adâncă desfătare,

C-un cânt duios, plin de tărie

Un dom în aer aş crea:

Acel dom însorit! Acele peşteri de gheaţă!

Şi toţi ascultătorii l-ar vedea:

Şi-ar striga: Păzea! Păzea!

Părul unduia, ochiul scânteia!

Ţes aura-ntreit în ceaţă; 

Şi-nchide ochii de mirare

Că miere şi mană are de mâncare

Şi bea lapte pătruns de-a Raiului dulceaţă!

 

 

Traducere de Victor Cioban