Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Cărţi lansate la Zilele „Caiete Silvane”

Cărţi lansate la Zilele „Caiete Silvane”

Aprilie 2015

Imelda Chinţa – Destine şi cărţi – recviem interpretativ (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2015): „Fiecare carte reprezintă un destin, o experienţă, o confruntare de idei, o manifestare simbiotică evidentă a gândirii analitice şi sintetice. Este, în esenţă, expresia fiinţei. În cărţi, albul şi negrul coexistă, coabitează într-o dialectică a stărilor, a trăirilor şi redau în maniere distincte poveşti, filosofii de viaţă, profesiuni de credinţă” (Autoarea).

 

Marin Pop – Corneliu Coposu şi Blajul. Destinul unei generaţii (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2015): „Lucrarea de faţă îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific informaţii despre Corneliu Coposu, ca exponent al şcolilor Blajului, într-o triplă ipostază: elev al Blajului; jurnalistul Corneliu Coposu despre Blaj şi întrunirile promoţiei lui Corneliu Coposu în anii 70-80 ai secolului trecut, în plin regim comunist, supravegheate atent de către organele Securităţii Statului.

Pe lângă destinul zbuciumat al lui Corneliu Coposu, am încercat să evidenţiem destinul întregii sale generaţii, care a fost afectat serios în timpul celui de al Doilea Război Mondial şi îndeosebi în timpul regimului comunist. Marea lor majoritate se aflau în plină ascensiune profesională, ca preoţi greco-catolici, profesori, magistraţi, medici, jurnalişti, etc., iar anii 1947-48 au însemnat un adevărat cutremur pentru ei. Foarte mulţi dintre ei au trecut prin iadul închisorilor comuniste, alături de foştii lor profesori, alţii au fost daţi afară din servicii sau marginalizaţi. Faptul că au rezistat tuturor vicisitudinilor vremii s-a datorat şi formaţiei profesionale solide dobândite la Blaj, a spiritului şi moralităţii impregnate de acest oraş în conştiinţa elevilor” (Autorul).

 

Viorel Mureşan – Colecţia de călimări 3 (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2015): „Când scriu despre poezie, eu mă simt studentul medicinist Friederich von B., din nuvela lui Ernst Weiss gata să întoarcă o privire cercetătoare celor ce ar încerca să se sinucidă punând mâna pe o peniţă banală de oţel” (Autorul).

 

Marcel Lucaciu – Flori de cuc (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2015): „Există şi artişti explozivi, şi ei pot fi valoroşi, fără doar şi poate, la care complexul intelectual şi emoţional ce dă suflu operei se traduce în imagini petulante. Poate că o asemenea exuberanţă şi un astfel de patos definesc, în bună măsură, chiar poezia noastră de astăzi. Există însă şi voci lirice care se exprimă în forme contrase, pe un spaţiu restrâns şi discret. E acesta şi cazul volumului pe care tocmai îl ţii în mână, cititorule, Flori de cuc, de Marcel Lucaciu. Omului din noi i s-a atrofiat fiorul cosmic, lumea exterioară e o carapace tot mai rezistentă şi mai brutală, fiinţa noastră întreagă se simte izolată. Înţelegi că nu mai poţi să te exprimi decât aluziv şi indirect şi doar despre lucruri şi fapte banale. Aşa a ajuns şi Marcel Lucaciu la liricizarea cotidianului” (Viorel Mureşan).

 

Viorel Tăutan – Vânătorul de tristeţi (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2015): „Spre dimineaţă îşi umple cartuşiera/ cu gloanţe de rouă şi-n tolbă – iluzia unor vise nicicând împlinite/ pentru panoplia cu trofee a bunicului din fotografia de la muzeu.// El - ultimul vânător de tristeţi/ dintr-un lanţ genetic nobil şi imemorial” (Autorul). Viorel Tăutan a mai publicat cinci cărţi de poeme: Jurnal în răspântii, Ed. Dacia, 1997, Gesturi în oglindă, Ed. Paralela 45, 2002, Elegia Civis Transilvaniae, Ed. Limes, 2010, Speranţă renăscută [aceasta din urmă în colaborare cu Doina Ira – (Tăutan)], Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011, Poeme / Versek, Ed. Caiete Silvane, 2012, precum şi cartea de proză memorialistică Impresiile unui călător tomnatic, Ed. Caiete Silvane, 2011.

 

Daniel Săuca - La centru, prin nord-vest (Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015): Intrări de jurnal, notații și meditații, pastile și microschițe, idei și citate, observații și divagații, pasaje care iau întorsături de poezie, versuri care se localizează într-un jurnal nesistematizat. Frazele din volum se aliniază pe diagonale care trec obligatoriu printr-un nord-vest ambulant (desigur, Sălajul, întipărit în fibra profundă a autorului ca loc al viețuirii și identității) și circumscriu un centru care nu e altceva decât eternul nostru cotidian românesc. Daniel Săuca propune o lectură anti-sistematică și ne(?)premeditată a firului de idei și senzații care îl ghidează prin traseul zilelor înșiruite, producând un tablou viu, amar și polemic în care riscăm să ne recunoaștem integral sau parțial. La centru, prin nord-vest nu este însă un jurnal al factologicului, ci unul care derapează, așa cum stă bine oricărui text de frontieră, înspre omogenitatea stilizării estetice. Construcție polimorfă și acentrică, volumul captivează prin dialogul pe care-l impune prin descoperirea vocii auctoriale şi convinge prin onestitatea unei retorici sui-generis. La centru, prin nord-vest este un volum despre direcție și direcții în intuita geografie a României din ziua de alaltăieri, de ieri și de azi.

(Victor Cubleșan)