Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Malaxorul de aprilie

Malaxorul de aprilie

Aprilie 2015

■ Viorel Hodiş, Amintiri din totalitarism, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015. Volumul, cu o prefaţă de Vasile Lechinţan, e dedicat memoriei prof. univ. dr. Romulus Todoran şi are un motto din Pas cu pas, cartea lui Klaus Iohannis apărută anul trecut. 

 

Din „Precizările preliminare” ale autorului: „Scrise, în parte, în ţară, respectiv în afară, publicate (sau aflate sub tipar) pe unde s-a nimerit, împreunarea lor tematică se impunea de la sine. (...) Prezentele «amintiri» atestă sublime pagini de tragism uman, dar şi hilare scene de sănătos umor, până la ridicol”.

 

■ Ion Cristofor, Însemnări de pe pluta Meduzei, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2014. 

 

Volumul cuprinde o parte din articolele publicate după „revoluţie”... După cum scrie autorul, e vorba de „(...) însemnările unui supravieţuitor şi ale unui om care mai crede încă în posibilitatea salvării”. Şi îşi încheie Cuvântul înainte cu o profesiune de credinţă sui-generis: „(...) autorul acestor rânduri crede că lectura e un mod de a inhiba instinctele canibale, preferând să digereze cărţi şi idei. Scrisul este, în fond, nu numai un refuz al barbariei, ci şi o invitaţie la lectură, la responsabilitate şi reflecţie”.

 

■ Vistian Goia, Polemica între vocaţie şi diletantism, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2014; volum apărut cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba prin Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.

 

După mărturisirea autorului, cartea „cuprinde materiale de istorie şi critică literară scrise în ani diferiţi. Nu am intenţionat să scriem o «istorie» a polemicii româneşti, ci să distingem cele două mari tipuri de polemişti. Cei de «vocaţie» (...) şi «diletanţii» (...)”. În prima categorie, Vistian Goia îi încadrează pe: „T. Maiorescu, B.B. Hasdeu, N. Iorga, E. Lovinescu, Lucian Blaga ş.a.”, iar în a doua pe „V.A. Urechia, istoricii minori, victime ale lui Hasdeu, o parte din sămănătorişti, chiar C. Rădulescu-Motru ş.a”.         

 

■ Victor Constantin Măruţoiu, Cântările Silvaniei, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2014. 

 

Cităm din finalul Prefeţei lui Victor Cubleşan: Poate mai mult decât o antologie, această carte dă mărturia unui traseu constant ascendent şi ilustrează cu claritate calitatea poeziei. Pentru că, dincolo de orice considerente critice sau de raportări literare, poezia lui Victor Constantin Măruţoiu este o poezie frumoasă. O poezie pe care o citeşti cu plăcere”.    

 

■ Teodor Ardelean, Pietre unghiulare pentru o... bibliotecă de idei, Ed. Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, cu un Cuvânt înainte de Nicolae Teremtuş şi o Postfaţă de Ştefan Vişovan, din care redăm un fragment ales pentru coperta IV a cărţii: „Asemenea unor pietre de înţelepciune, care au fiecare în parte valoare şi consistenţă de necontestat, cele 206 tablete alcătuiesc un întreg armonios, ale cărui constante sunt, printre altele, nevoia de modele, românii şi românismul, rolul bibliotecii şi al lecturii în definirea personalităţii, viaţa creştină, Maramureşul, aşezămintele monahale. Peste toate acestea se aşază un patriotism funciar, lucrător, chiar vijelios când situaţia o cere (...)”.   

 

■ Arca, Nr. 1-2-3 (298-299-300), 2015. Semnalăm din bogatul Sumar al revistei arădene: Gheorghe Mocuţa, Plăcerea lecturii/ farmecul scriiturii (despre Nicolae Manolescu); Vasile Dan, Alte poeme negre (despre Aurel Pantea); Lia Faur, Ardelencele (despre Al. Cistelecan); Romulus Bucur, Cartea Călătoriei (despre Ruxandra Cesereanu); Petru M. Haş, Poetul şi Aurora (despre Vasile Mic); Lucia Cuciureanu, Situaţiuni, măsline şi poporul ilir (despre Ioan Groşan); Constantin Dehelean, Despre plagiat; Giovanni Rotiroti, Cealaltă oglindă a libertăţii: Emil Cioran şi Gherasim Luca faţă în faţă...   

 

(D.H.)