Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870Cărţile României

Cărţile României

Aprilie 2015

■ Un exemplu demn de urmat de către scriitorii de azi este Geo Galetaru, care editează o revistă literară, dar şi scrie. Am primit de la dânsul cartea de poezie „Întâmplările simple” (Editura Eurostampa, Timişoara, 2014) şi am citit câte un poem pe zi, intrigat de dedicaţie (...„întâmplări simple ale poeziei de fiecare zi”, scrie autorul în dedicaţie).

Poezia, da, i se întâmplă oricui, în fiecare zi; îi lipsesc oricui însă, resursele pentru sublimarea „întâmplărilor” de acest fel, transpunerea în cuvinte cât mai accesibile spiritului uman, dar în acelaşi timp nelipsite de un conţinut viu care să intereseze un cititor pătimaş. Deşi pare uneori textualist în exprimare, Geo Galetaru pare a se inspira şi din puţinătatea unei „întâmplări”, dovadă poemele mai scurte ale cărţii, ale căror cuvinte se opresc la timp, eliminând orice urmă de balast literar.

Aşa cum singur scrie în poemul „Strategiile de catifea ale supravieţuirii”, „întâmplările cresc – ciuperci neverosimile -/ pe pământul alimentat de marile energii ale trădării/ acum şi în veacul cel de prisos (...)”, nu poezia este o întâmplare, ci poezia naşte întâmplări care ajung să fie remarcate de cineva pregătit pentru ele. Geo Galetaru nu a propus lumii doar o carte de poeme, ci şi-a luat şi sieşi o piatră de pe inimă, scriind-o. El este cel care poate scrie un poem numit „Ca nişte încăperi ale aceluiaşi trup”, poem definitoriu pentru întreg volumul.

 

■ Traian Vasilcău a apărut în urmă cu câţiva ani într-o grămadă de reviste literare din România, făcându-ne să ne întrebăm de unde vine acest „Traianus” care-şi punea în loc de poză o grafică a portretului propriu. Recent, am primit cartea de poezie „Sfeşnic în rugăciune”, editată de el însuşi (probabil în vederea editării uneia mai masive).

Trăind în Basarabia, adumbrit de nostalgia României (ca toţi poeţii români de acolo sau din alte părţi ale lumii), Traian Vasilcău scrie o poezie cu tentă patriotică, luând ca repere planetare credinţa în Dumnezeu, patria, părinţii, cerul – tot ce leagă o fiinţă omenescă de pământ (aşa cum e el). Aceste repere sunt importante pentru poetul care spune că este „fagur al tăcerii” (p. 24): „De vraja cerului sunt plin,/ O diademă mai aleasă/ N-a cunoscut al meu destin/ Şi nici există mai frumoasă”. În încercarea de a sparge aluviunile contemporane, Traian Vasilcău cultivă versul cu rimă şi ritm, făcând poezie din orice i se pare că merită atenţie.

Cine nu are „Sfeşnic în rugăciune” este privat de frumuseţea versului pe care se munceşte mult până ia forma dorită, de momentul pe care ni-l dorim toţi cât mai des: cel al sincerităţii faţă de propria persoană.

 

■ Coordonată de poetul Ion Ţoanţă, a apărut antologia de poezie contemporană „În aşteptarea sărutului promis...” (Editura SINGUR, Târgovişte, 2015), antologie ce cuprinde 36 de autori români contemporani, majoritatea fără posibilitatea de a publica în reviste de cultură tipărite, tributari mediului virtual în care nu se prea găseşte nimeni avizat care să-ţi spună dacă merită să scrii sau nu. Fără îndoială, cine citeşte versuri zi de zi are o altfel de deschidere culturală şi nu prea are timp de internet, de aici şi lipsa acestora din „mediile de socializare”. 

Antologia are calitatea de-a aduna în paginile ei autori despre care se ştie şi despre care nu se ştie decât în anturaje restrânse. Dar nu se ştie niciodată care din cei publicaţi în carte se vor adăuga literaturii cu volume proprii, punându-şi astfel viaţa pe tavă, devenind scriitori remarcaţi de întreaga lume. Depinde şi de înzestrarea fiecăruia, în fond.

Lăudabil este faptul că autorii cuprinşi în antologie au avut curajul să iasă din anonimat, să se implice în mersul lumii, să strige poetic: „Exist! Sunt aici!”

Mă alătur poetului Ion Ţoanţă care spune în prefaţă: „Asta e ideea, «dragii moşului», poeţi delicaţi şi dedicaţi, voi măcar scrieţi, nu contează stilul, dar vă mişcaţi profund într-o lume atât de mercantilă; veni-va vremea când versul vostru va avea tăişul sabiei de oţel suedez (...)”.

Autor: Ștefan Doru Dăncuș