Aboneaza-te la newsletterContact

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sălaj, România

0260/612870

0260/612870La aniversară: Dacia literară – numărul 100

La aniversară: Dacia literară – numărul 100

Februarie 2012

Cea mai veche revistă literară din România, Dacia literară, redactată de Mihail Kogăl-niceanu la Iaşi în 1840 şi suprimată de către autorităţile administrativ-politice odată cu nr. 3, şi-a reluat apariţia în serie nouă în 1990, după exact 150 de ani. Noua serie a publica-ţiei (redactor-şef Lucian Vasiliu) editate de Muzeul Literaturii Române Iaşi în colaborare cu Consiliul judeţean şi Societatea Culturală Junimea΄90, la început de 2012, iese pe sce-na literară cu numărul 100. Cel puţin pentru cele două dosare aflate în deschiderea numă-rului: Documente Dacia literară 1840 şi Docu-mente Dacia literară 1990, revista ar merita să intre în bibliotecile şcolare ale tuturor colegi-ilor şi liceelor care şcolarizează clase cu pro-fil filologic. Celebra Introducţie semnată de Mihail Kogălniceanu este reluată in extenso pe primele două pagini, fiind urmată de toa-te demersurile documentare pentru apariţia, dar şi pentru suprimarea din 1840 a gazetei, precum şi pentru reapariţia ei în 1990. O sub-stanţială fasciculă de saluturi frăţeşti de la alte publicaţii din ţară ori de la personalităţi legate prin activitate de noua Dacia literară stă mărturie a prestigiului de care se bucură în peisajul cultural actual. Numărul 100 conţine şi o excepţională antologie de poeme, semnate de: Liviu Antonesei, Paul Aretzu, Gabriel Chifu, Daniel Corbu, Gellu Dorian,Dinu Flămând, Ion Mircea, Ioan Moldovan, Adrian Popescu, Adam Puslojic, Elena Ştefoi. În miezul revistei se re-marcă un subtil şi de largă deschidere interpre-tativă eseu despre sonetele eminesciene, sem-nat Daniela Paula Epurian. Un alt eseu ce fra-pează prin noutatea abordării din perspectivă ludică a unui clasic este I.L. Caragiale. Despre himere, în ţara paradoxului, de M.A. Diaco-nu. Actualitatea literară e prezentă prin cronici şi referinţe critice la cărţi de Eugen Simion (Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial), Dorin Ploscaru (Aurora dreams), Radu Tătă-rucă (Regina armelor. Proză scurtă). Erudită şi jovială, ca întotdeauna, rubrica de limbă sus-ţinută de Stelian Dumistrăcel. Numărul 100 al Dacii literare se încheie cu un portret liric şi fotografic al unui poet, pe cât de mare, pe atât de tainic şi discret, Cristian Simionescu. Viorel MUREŞAN

Autor: Viorel MUREŞAN